นักเขียน

เกี่ยวกับนักเขียน

ประวัตินักเขียน : ชื่อ ณัฐณิชา บุญนิ่ม

วันเกิด : 13 กันยายน 2534

อายุ : 32 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาต: ไทย

ศาสนา: พุทธ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปสาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานของนักเขียน : เมื่อเรียนจบการศึกษา ก็มีความสนใจและชื่นชอบในการเขียนงานบทความ จึงได้ทำการศึกษาเรียนรู้แนวทางรูปแบบการเขียนบทความ ด้วยประสบการณ์ในการเขียนบทความมานานมากกว่า 8 ปี โดยก่อนหน้านี้ที่เคยทำงานเป็นนักเขียนบทความพนันให้กับทางเว็บไซต์พนันออนไลน์ชั้นนำระดับโลก และต่อมาในปัจจุบันได้ทำงานให้กับทางเว็บ e2soft.com

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน : ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนผลงานบทความเป็นอย่างมาก สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาผลงานให้มีคุณภาพอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ถ้อยคำภาษาในการเขียนอย่างมีความเหมาะสมและถูกต้องมากที่สุด โดยก่อนหน้าเคยทำงานเป็นนักเขียนบทความออนไลน์มาก่อน จึงทำให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความทุกรูปแบบเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันซึ่งได้ทำงานให้กับเว็บ e2soft.com

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:บรรณาธิการ Editor (e2soft.com

ที่อยู่: 107/2 ม.5ม.5 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

อีเมล:[email protected]

Social: